• Burj Khalifa, Dubaj, ZEA 1320 visits Burj Khalifa