• Burj Khalifa, Dubaj, ZEA 1162 visits Burj Khalifa