• Burj Khalifa, Dubaj, ZEA 1388 visits Burj Khalifa