• Burj Khalifa, Dubaj, ZEA 1121 visits Burj Khalifa