• Burj Khalifa, Dubaj, ZEA 1604 visits Burj Khalifa