• Burj Khalifa, Dubaj, ZEA 1548 visits Burj Khalifa