• Burj Khalifa, Dubaj, ZEA 1605 visits Burj Khalifa