Panorama okolic ulicy Księcia Bolesława z wykonana z wysokości 120m