• Park przy południowo-zachodniej ścianie zamku w Sandomierzu. 2013 visits Park przy zamku w Sandomierzu