• Park przy południowo-zachodniej ścianie zamku w Sandomierzu. 2015 visits Park przy zamku w Sandomierzu